Heeft u een idee voor een nieuwe dienst of activiteit? ideeenbus
Laat het ons weten via deze ideeënbus!

Hoe kan ik me aanmelden als lid van Langenboomse Zorg Centraal?

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website. U kunt dit digitaal invullen en versturen of het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij het secretariaat van Langenboomse Zorg Centraal: Haagbeuk 25, 5453 LH Langenboom.

Er zijn ook papieren aanmeldformulieren beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Het secretariaat kunt u mailen of bellen. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap van Langenboomse Zorg Centraal?

Een persoonlijk lidmaatschap kost € 20,– en een gezinslidmaatschap € 40,– per jaar.

Welke activiteiten en diensten gaat Langenboomse Zorg Centraal in de toekomst aanbieden?

In 2016 is LZC gestart met een klussendienst, boodschappendienst en een leenbank. Verder kunt u vragen stellen met betrekking tot gezelschap/sociale contacten en (ondersteuning bij) mantelzorg. Meer informatie over deze diensten kunt lezen in de tab Diensten. Eventuele nieuwe activiteiten en diensten zullen worden afgestemd op de vragen en behoeftes van de inwoners van Langenboom. Heeft u suggesties hiervoor, klik dan op de ideeënbus bovenaan deze pagina.

Wie kunnen er gebruik maken van de diensten die Langenboomse Zorg Centraal aanbiedt?

Alle inwoners van Langenboom kunnen gebruik maken van de diensten van Langenboomse Zorg Centraal.

Hoe financiert Langenboomse Zorg Centraal haar activiteiten?

De activiteiten worden bekostigd uit de lidmaatschapsgelden die de leden jaarlijks betalen en door gemeente en provincie toegekende subsidies.

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Via het aanmeldformulier op de website. U kunt dit digitaal invullen en versturen of het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij het secretariaat van Langenboomse Zorg Centraal: Haagbeuk 25, 5453 LH Langenboom. Tevens is het mogelijk om een van de bestuursleden te benaderen en hij/zij verzorgt verder uw aanmelding.

Zijn er op dit moment vrijwilligers nodig?

Zeker! Voor het mee helpen ontwikkelen van onze diensten bent u van harte welkom.

U kunt u aanmelden via het formulier op de website. U kunt dit digitaal invullen en versturen of het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij het secretariaat van Langenboomse Zorg Centraal: Haagbeuk 25, 5453 LH Langenboom. U kunt overigens ieder bestuurslid benaderen en hij/zij verzorgt verder uw aanmelding.

Wat wordt er verwacht van een vrijwilliger?

Langenboomse Zorg Centraal hanteert een handboek voor Vrijwilligers. Daarin staan de vereisten, welke de vereniging wenselijk acht, opgesomd.

Welke activiteiten vinden er plaats bij het ontmoetingspunt?

In de Tarwezaal in gemeenschapsaccommodatie De Wis is iedereen van harte welkom om binnen te lopen voor een praatje, een kopje koffie of thee te drinken, kortom om andere mensen op een gezellige, ongedwongen manier te ontmoeten. Tijdens de openingstijden van het ontmoetingspunt is er altijd een gastheer en/of gastvrouw aanwezig. Meer informatie is te vinden onder het tabblad “Ontmoetingspunt”.

Zijn er kosten verbonden aan het bezoeken van het ontmoetingspunt?

Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoeken van het ontmoetingspunt. Iedereen is welkom om op maandagochtend (9.30 – 12.00 uur) en donderdagmiddag (13.30 – 16.00 uur) binnen te lopen voor een kop koffie of thee, een gezellig praatje of om antwoord te krijgen op sociale of zorg gerelateerde vragen.

Waarom zou ik lid worden van Langenboomse Zorg Centraal als ik (nog) geen gebruik maak van de diensten?

Solidariteit. Solidariteit gaat over geven en nemen, over brengen en halen. Iedereen komt op een punt waarop het nodig is hulp te aanvaarden. Nu voor een ander, straks voor u zelf. Daarnaast hebt u als lid een stem en bepalen we gezamenlijk de toekomstige activiteiten en diensten van onze Langenboomse Zorg Centraal.

Moet ik als ik lid word ook vrijwilliger worden?

Nee, u kunt lid worden ook wanneer u geen vrijwilliger wilt zijn.

Ben ik verplicht om, als ik vrijwilliger word, ook lid te worden van Langenboomse Zorg Centraal?

Nee, wij vinden vrijwilligers erg belangrijk en kunnen niet zonder. Dus u kunt vrijwilliger worden zonder lid te zijn. Wij waarderen het natuurlijk zeer, wanneer u ook lid wordt van Langenboomse Zorg Centraal.