U wilt meer over onze vereniging Langenboomse Zorg Centraal weten. Het begon met een gedachtewisseling in de Dorpsraad over de toekomst van ons dorp. Daaruit vloeide voort dat een werkgroep uit ging op verkenning naar zorg coöperaties.  De werkgroep werd weldra versterkt met een klankbordgroep. Zo ontstond uiteindelijk een initiatiefgroep. Deze werkgroep was zo breed mogelijk samengesteld uit de geledingen van ons dorp. Deze personen zetten een organisatie op om tot een echte Zorg Coöperatie te komen. Er werden statuten gemaakt en ingeschreven bij de kamer van koophandel. We schrijven dan maart 2015. Er werden bestuursleden aangetrokken. Deze 7 personen zijn aan de slag gegaan. Inmiddels is een Ontmoetingspunt opgericht en ingericht.