De vereniging Langenboomse Zorg Centraal kent vele vrijwilligers. En daar kunnen we als gemeenschap van Langenboom heel blij mee zijn. Ook bij ons Ontmoetingspunt kennen we vele vrijwilligers die zich belangeloos in zetten voor de bezoekers. Zij zijn goed geïnformeerd en worden getraind om op de juiste wijze op te treden.

Vrijwilligers zijn welkom bij het Ontmoetingspunt d’n Inloop
Langenboomse Zorg Centraal wil het laagdrempelig Ontmoetingspunt voor alle Langenboomers steeds meer laten bieden. Daarvoor is een groep vrijwilligers beschikbaar.

Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u dit doen via het aanmeldformulier op de website.