Missie

De vereniging Langenboomse Zorg Centraal streeft na dat de inwoners van Langenboom zo lang mogelijk thuis of in ieder geval in het eigen dorp kunnen blijven wonen. De initiatieven richten zich op welzijn en zorg en dragen bij aan de verbetering van de leefbaarheid.

De vereniging staat voor kennisdeling, samenwerking en belangenbehartiging. De uitgangspunten hierbij zijn: elkaar versterken, bundelen van krachten en vanuit wederkerigheid samen zoeken naar oplossingen.

Visie

Langenboomse Zorg Centraal richt zich primair op de doelgroepen ouderen en alle andere dorpsgenoten met een ondersteuningsbehoefte. Dat de Langenboomse bewoners zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, maar ook hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Dat zij bereid zijn iets voor een ander te betekenen.

Het idee is dat bewoners samen de vereniging vormen. Hier hoort bij dat ieder lid stemrecht heeft en meebeslist over de koers van de vereniging. De bewoners organiseren zelf zorg en welzijn en streven een optimale samenwerking van formele en informele zorg na. Voor een goede afstemming en samenwerking zal een speciale functie worden ingesteld: de dorpsondersteuner en/of coördinator zorg.