Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de vereniging Langenboomse Zorg Centraal wordt gevormd door:

Voorzitter
Paul Vogels
tel. 0486 – 43 17 11
paul.vogels@lzc.nu

Secretaris
Ton Ermers
tel. 0486 – 43 16 49
ton.ermers@lzc.nu

Administratie/Ledenbestand/Financiën
Maaike Chavanu
tel. 0486 – 47 55 91
maaike@lzc.nu

De overige bestuursleden zijn:

Gemma van der Wijst-Rühl
tel. 0486 – 43 16 22
gemma.ruhl@lzc.nu

Francine van der Duijn-van Boekel
tel. 0486 – 43 15 91
francine.vdduijn@lzc.nu

Ellie Hendriks-Reinen
tel. 0486 -43 19 32
ellie.hendriks@lzc.nu

Werkgroepen

We zijn druk bezig om onze dienstverlening uit te breiden. Op dit moment is er een werkgroep volledig actief, namelijk die voor het Ontmoetingspunt.

Mantelzorg en vrijwilligers

Mantelzorg is zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt gegeven aan een hulpbehoevend persoon door mensen uit diens directe omgeving. De zorgverlening komt direct voort uit de sociale relatie tussen de personen.

Verschil mantelzorger en vrijwilliger
Mantelzorg overkomt je, omdat je op een of andere manier een emotionele band hebt met degene die hulp/zorg nodig heeft en mantelzorger ben je soms 24 uur per dag en 7 dagen per week. Een vrijwilliger kiest ervoor om hulp/zorg te verlenen voor een bepaald aantal uren en kan stoppen wanneer hij/zij dat wil. Meestal is er geen emotionele band.

Cijfers
Een op de vier volwassenen in Nederland verleent mantelzorg. Van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar heeft 70 procent ook betaald werk naast de zorgtaken. Hierdoor en doordat de zorg vaak 24 uur per dag doorgaat  zijn  ongeveer 450.000 mantelzorgers zwaar belast. Ook kinderen vanaf 6 jaar verlenen al mantelzorg binnen het gezin.

Uitgaande van 1.500 volwassenen in Langenboom, betekent dit dat er 375 mantelzorgers zijn in ons dorp.

Respijtzorg en de rol van Langenboomse Zorg Centraal
Zoals de cijfers aangeven is mantelzorg verlenen een (zware) belasting. Respijtzorg biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om hun zorgtaken tijdelijk aan anderen over te dragen en even afstand te nemen.

De vereniging kan hierin een rol spelen door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden voor mensen die hulp nodig hebben. Verder kunnen bijvoorbeeld inloopmomenten worden georganiseerd, waarbij de mantelzorgers even iets anders kunnen doen. Voor de zorg moet op die momenten iets anders geregeld worden.

Belangenverenigingen
In onze regio is er het Steunpunt mantelzorg Land van Cuijk. Deze organisatie biedt onder meer  individuele steun aan mantelzorgers en verzorgt themabijeenkomsten, cursussen en trainingen.
www.mantelzorglvc.nl

Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Als familielid of buur, vriend of vrijwilliger.
www.mezzo.nl

De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) behartigt de collectieve belangen van de mantelzorger in Brabant.
www.briz.nl