Vaccineren

In lockdown sloten we het jaar af en zo gaan we ook het nieuwe jaar in. De corona-overheidsmaatregelen beperken ons op
vele gebieden en de impact hiervan voor iedereen is groot. Voor ouderen maar ook voor jongeren, en natuurlijk voor de
coronaslachtoffers en voor het zorgpersoneel het meest.
Door ons nauwgezet aan de maatregelen te houden, de beperkingen nog maar even voor lief te nemen, helpen we elkaar
door deze moeilijke tijd .

Maar laten we ons vooral ook richten wat nog wel mag in de anderhalvemetersamenleving met verplicht mondkapje. Goed
voor jezelf en voor de ander zorgen, je hart openhouden, elkaar liefhebben en waarderen, van je laten horen en er zijn voor
elkaar. En te blijven vertrouwen op de goede zorg van onze zorgprofessionals. Laten we met hen uitkijken naar het einde van
de tunnel, want die komt straks met het vaccineren in zicht.

En al kennen we de eventuele langetermijngevolgen van het vaccin niet. De desastreuze gevolgen van het coronavirus kennen
we wel en daarom is de beslissing om je te laten vaccineren toch niet zo moeilijk.
Het ziet ernaar uit dat 60-plussers als een van de eerste groepen aan de beurt komen. Indien nodig gaan (extra) LZC-chauffeurs
samen met de SWOM vervoer regelen naar de plaats waar ingeënt gaat worden.