Thema avond van 12 juni verplaatst naar najaar

De thema avond ‘Omgaan met pubers en social media’ gaat NIET door op 12 juni.

Uit afzeggingen van belangstellenden blijkt dat er de komende week in de regio
diverse bijeenkomsten zijn, gericht op ouders van pubers, de belangrijkste doelgroep
van deze bijeenkomst.

De thema avond wordt verplaatst naar eind oktober en nadere informatie volgt te zijner tijd.