Plannen van LZC voor 2019

De bestaande wekelijkse activiteiten, zoals gezellig samenzijn en computerhulp, blijven doorgaan
op maandagmorgen en donderdagmiddag in d’n Inloop.

Ook het actieve wandelen op dinsdagmorgen bij en rondom De Kuilen blijft doorgaan. Met de bijdrage
uit het leefbaarheidsfonds van de gemeente willen we een duurzaam trim/fitness parcours aan leggen.
Onderzocht wordt of de benodigde toestellen eventueel geplaatst kunnen worden rondom De Wis.
Woningcoöperatie Mooiland heeft haar eigendom hiervoor beschikbaar gesteld.
Verder wordt er invulling gegeven aan een Fitness dag in samenwerking met de GGD.

De thema avond over het puberbrein zal een vervolg krijgen en ook de Dienst Mantelzorg is volop bezig met
het opstellen van een jaarplan, met in ieder geval weer een thema avond met en voor mantelzorgers.

Verder worden de bestaande diensten, zoals de leenbank, doorontwikkeld.

De doelstelling is:
Het aanbieden van ondersteuning aan inwoners ten behoeve van verbetering van
de leefbaarheid van Langenboom. Welzijn en Zorg zullen hierbij de graadmeter zijn.