Mantelzorgbijeenkomst op maandag 8 april

De dienst Mantelzorg van LZC organiseert op maandag 8 april om 10.00 uur in De Wis een bijeenkomst,
waar aandacht wordt besteed aan het creëren van balans.

We weten hoe je moet zorgen voor een ander, maar het vinden van een balans tussen zorg voor een ander
en de zorg voor jezelf wordt dan wel eens vergeten. Anne Fleers (deskundige in begeleiden van gesprekken)
zal vertellen over het zoeken van een balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Zij zal
hierover ook met de aanwezigen in gesprek gaan. Ook wijkverpleegkundige Kyara Gijsberts zal deze ochtend
aanwezig zijn.

Na afloop wordt gepeild of er behoefte is om, net als in andere dorpen, gespreksbijeenkomsten te organiseren
om met elkaar (mantelzorg)ervaringen uit te wisselen. Mantelzorg raakt ons allemaal: je bent mantelzorger, je
wordt het of je hebt het op enig moment nodig.

Iedereen is welkom, ook als u geen lid bent van LZC of inwoner bent van een ander dorp in de gemeente Mill.