LEENBANK van start

LZC biedt een aantal diensten aan, waarvan leden gebruik kunnen maken. Een van die diensten is de
LEENBANK voor het lenen van gereedschappen en hulpmiddelen.  Op de website vind je de LEENBANK
onder het tabblad DIENSTEN (boven in het scherm). Daar wordt uitgelegd hoe e.e.a. werkt en wordt
een lijst vermeld met gereedschappen en/of hulpmiddelen die kunnen worden geleend.

Het is de bedoeling dat de lijst nog verder wordt aangevuld met meer aanbod van te lenen spullen.
Onder het kopje LEENBANK staat ook informatie over waar je terecht kunt, wanneer je iets wilt
aanbieden om uit te lenen.