Ledenwerfactie LZC in november

In de maand november bezorgen onze vrijwilligers huis aan huis bij alle inwoners van Langenboom
een grote duidelijk herkenbare envelop van  LZC. Daarin onze prachtige en zeer informatieve nieuwe
folder, een uitnodigingsbrief en een aanmeldingskaart.

Om onze doelen en activiteiten te kunnen realiseren is het nodig om een flink ledenbestand op te
bouwen, zodat we aan de groeiende vraag om ondersteuning kunnen voldoen. Al ruim 170 inwoners
hebben zich aangemeld. Wordt u ook lid? 

Wanneer u de aanmeldingskaart  invult en afgeeft bij ons secretariaat bent u lid van onze vereniging.

U kunt zich hier ook aanmelden via de website.

Dan hoeft u de deur niet eens uit!
Doet u mee?