Ledenvergadering op maandag 15 april

Op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur wordt de ledenvergadering van LZC gehouden in De Wis.

U bent van harte welkom!

De agenda is als volgt:

1. Opening.
2. Notulen van de jaarvergadering van 20 april 2018. Lees hier de notulen.
3. Jaarverslag 2018. Toelichting door onze secretaris. Klik hier voor het jaarverslag
4. Beschouwing voorzitter op 2019 en 2020.
Bespreking van vorig jaar gehouden evaluatie met presentatie.
5. Financieel verslag over het jaar 2018. Met toelichting door onze penningmeester.
6. Verslag van de kascontrolecommissie. Toevoeging nieuw lid aan deze commissie.
7. Voorstel tot goedkeuring van de begroting 2019 en de jaarrekening 2018.
8. Tevens goedkeuring contributie voor 2020.
9. Rondvraag en sluiting.
10. We praten met elkaar na de vergadering verder over “Wonen in de toekomst”,
met name in Langenboom. Daarvoor hebben we een paar gasten uitgenodigd, die
spreken over hoe we samen voor de juiste woningen in ons dorp kunnen zorgen.

Bekijk hier de uitnodiging en de agenda.