Geheugentraining start in januari

Na een oproep zijn er enkele vrijwilligers, die bereid zijn om Doortje Hermens te helpen
bij het opstarten van de geheugentraining. 
De geheugentraining start op maandag 27 januari 2020 van 10.00 – 12.00 uur in d’n Inloop
Iedereen kan deelnemen aan de geheugentraining, dus wees welkom! 
Begin januari volgt uitgebreidere informatie over de training. 

Graag tot 27 januari!
Doortje Hermens, Truus Peters, Anneke van Lith en Ellie Henriks namens LZC  (06 – 26 94 99 23).