Foto impressie opening beweegtuin

Op 8 november werd Burendag gevierd in en rondom De Wis met de officiële opening van de beweegtuin. Onderstaand een impressie van deze goed bezochte activiteit, die muzikaal werd opgefleurd door de gezellige liedjes van smartlappenkoor de Straetlappen uit Mill.