Eenzaamheid onder jongeren

Niet alleen ouderen hebben het extra moeilijk in coronatijd. Ook veel jongeren blijken zich vaak eenzaam te voelen.
Ook aan jongeren en hun ouders wil LZC ondersteuning bieden. Daarom vestigen wij de aandacht op een goed initiatief,
een kans voor jongeren en jong volwassenen.

Join us
Enkele jaren geleden is er in de gemeente Uden en Veghel het initiatief ontstaan om eenzaamheid bij jongeren en jong
volwassen aan te pakken. Dit om ernstige gevolgen van eenzaamheid , zoals somberheid, psychische problemen en
zelfs gedachten aan zelfmoord te voorkomen.
Dit initiatief Join us is voor jongeren van 12-30 jaar en helpt jongeren sociaal zelfredzaam te worden waardoor ze hun
eigen plek in de maatschappij vinden. Om contact met anderen te maken heb je sociale vaardigheden nodig, zoals
gespreksvaardigheden, sociaal bewust zijn en relationele vaardigheden. Het is voor iedereen belangrijk om een netwerk
te hebben waarmee je contact blijft houden en waarop je terug kunt vallen.

In deze coronaperiode laat onderzoek een sterke toename van eenzaamheid zien. Maar liefst 49% van de Brabantse
jeugd geeft aan zich vaker eenzaam te voelen. Volgens Jolanda van Gerwen, oprichter van Stichting Join us, heeft 8%
van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dag-in-dag-uit deze gevoelens.
Met veel passie en toewijding zet haar stichting zich elke dag opnieuw in om hier op een preventieve en laagdrempelige
wijze iets aan te doen.

Join us Online
Door de coronacrisis zijn de mogelijkheden voor jongeren om elkaar fysiek te ontmoeten sterk verminderd en daarom is
gestart met een digitaal alternatief.
Ben je tussen de 18 en 30 jaar doe dan mee met Join us Online. Dit programma zorgt ervoor dat je (digitaal) nieuwe
mensen ontmoet én sociaal sterker wordt. Het is ook nog eens super leuk! Eén keer per week schuif je met 7 anderen
aan bij een digitale meeting van 1,5 uur, samen met een ervaringsvrijwilliger en een jeugdprofessional. Om elkaar beter
te leren kennen speel je tijdens de meeting een gezellig spel of quiz. Daarnaast heb je dagelijks contact via Whatsapp.
Het programma duurt 4 maanden en is gratis.

Ook lanceerde de stichting Join us, samen met Innovatienetwerk Jeugd, het online platform eenzamejongeren.com.
Hier vinden zowel de jeugd als professionals informatie over dit onderwerp, een zelftest, ervaringsverhalen en een forum.

Zo krijgen eenzame jongeren ook in crisistijd de aandacht die zij verdienen.