d’n Inloop weer tijdelijk gesloten

Helaas is d’n Inloop weer tijdelijk gesloten vanwege aangescherpte coronamaatregelen. Van 15 december 2020
t/m 19 januari 2021 is De Wis gesloten en daarmee dus ook d’n Inloop.
Volgens gemeentelijk beleid mogen gemeenschapsaccommodaties alleen nog open voor cliënten van Sociom
(dagbesteding op basis van zorgindicatie met professionele begeleiding).
Huiskamerbijeenkomsten met vrijwillige begeleiding, zoals d’n Inloop mogen tot nader bericht niet open. 
Heel jammer dat dus ook de geplande extra bijeenkomsten rond Kerst en Oudjaar niet door kunnen gaan. 

Het bestuur van LZC wenst bij deze toch iedereen prettige feestdagen en hopelijk tot spoedig in januari om samen
weer in d’n Inloop op het nieuwe jaar te toosten.