Burendag: opening beweegtuin

Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een gezellige middag met muziek georganiseerd op vrijdag 8 november.
Ook dit jaar is het doel: ontmoeten en samenbrengen van mensen in De Wis, bij de dagbesteding,  d’n Inloop en de
naaste omgeving daarvan. Dit alles gebeurt in samenwerking met Sociom.

De pas gerealiseerd beweegtuin (naast De Wis) zal op deze middag officieel worden geopend en de wandelgroep
van LZC zal een demonstratie geven.

Verdere informatie wordt binnenkort bekend gemaakt.