Beweegtoestellen

Vanuit LZC is er vorig jaar subsidie aangevraagd, uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente, voor de aanschaf
van beweegtoestellen. Dit als toevoeging aan de wekelijkse activiteit “Actief wandelen”, een wandelgroep, die elke
week op dinsdagochtend actief in beweging is rondom de Kuilen.

Van het toegekende bedrag van € 3.500,– zijn inmiddels 4 toestellen aangeschaft, die worden geplaatst achter
De Wis naast ‘t Klôster.
Woningcoöperatie Mooiland heeft voor het plaatsen van de toestellen de ruimte (ondergrond) beschikbaar gesteld.

Medio mei zullen de toestellen worden geplaatst en daarna zal hieraan aandacht worden besteed door het
organiseren van een openingsactiviteit.