Afscheid penningmeester

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Arnold Cornelissen.
Arnold was vanaf de start van Langenboomse Zorg Centraal in 2014 een zeer gewaardeerde, betrouwbare
en deskundige penningmeester. Gelukkig blijft hij op de achtergrond als vrijwilliger de financiële zaken van
LZC behartigen. LZC dankt Arnold van harte voor zijn inzet.
Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Ton Ermers, die daarmee een dubbelrol (secretaris en
penningmeester) vervult in het bestuur.