Koor in oprichting voor mensen met dementie

In de gemeente Mill en Sint Hubert is een koor in oprichting voor mensen met de ziekte dementie. Deze mensen worden in de gelegenheid
gesteld met elkaar en hun mantelzorgers muziek te maken en te zingen.
Dit is een initiatief van Pantein, de SWOM en muziektherapeute Leen Gelders van Poco à Poco. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep
vinden de initiatiefnemers het belangrijk dat de aanpak en begeleiding professioneel zal zijn. Dit zal ook de continuïteit waarborgen.
Leen Gelders is erkend muziektherapeute en heeft reeds ervaring met het werken met mensen met dementie.

Project
Het project past binnen het beleid van de gemeente die werkt aan een dementie-vriendelijke gemeente. Derhalve is voor de realisering een
subsidie aangevraagd in het kader van het leefbaarheidsbudget bij de gemeente. De initiatiefnemers willen graag dat mensen met de ziekte
dementie niet sociaal geïsoleerd raken en, samen met hun mantelzorger, op ontspannen wijze kunnen deelnemen aan een laagdrempelige
activiteit buitenshuis. Op een ontspannen manier nu eens even niet zorgen, maar genieten van en met elkaar.

Gezond
Muziek maakt gezond, dat is in recente onderzoeken bewezen. Zeker voor mensen met de ziekte dementie is muziek van groot belang.
Muziek beïnvloedt het hele brein en dus wordt ook het functioneren op positieve wijze gestimuleerd. Muziek verbindt en ook daarom past
dit project goed in de visie van de gemeente.

Locatie
Locatie en repetitieruimte is nog niet bekend. Het koor wordt toegankelijk voor mensen met de diagnose dementie, dus niet alleen Alzheimer,
en een mantelzorger. De initiatiefnemers zoeken nog een mooie naam voor het koor. De bedoeling is met het koor te starten in 2019.
Vanaf 1 februari kunt u zich opgeven bij Leen Gelders van Poco à Poco, tel. 06 – 40 34 78 88, www.pocoapoco.nl mail info@pocoapoco.nl.

Muziektherapeute Leen Gelders van Poco à Poco zal het koor professioneel
begeleiden (Foto: Marco van den Broek)