ideeenbus

Heeft u een idee voor een nieuwe dienst of activiteit?
Laat het ons weten via deze ideeënbus!

Langenboomse Zorg Centraal biedt een aantal diensten aan, waarvan leden gebruik kunnen maken. Hieronder kunt u lezen hoe een en ander werkt.

Vraag
De genoemde contactpersoon registreert uw vraag of verzoek en gaat vervolgens op zoek naar de vrijwilliger die de dienst of het artikel kan leveren of de gestelde vraag kan beantwoorden. Daarna neemt de vrijwilliger rechtstreeks contact met uw op om verdere afspraken te maken.

Aanbod
U kunt zich bij de betreffende contactpersoon melden als u vrijwillig een van de diensten wilt uitvoeren en/of gereedschap en hulpmiddelen wilt uitlenen. Zo kunt u zich aanmelden als u een klus wilt uitvoeren, gereedschap wilt uitlenen of als u met een dorpsgenoot boodschappen wilt gaan doen.

Klussendienst
voor hulp bij kleine klussen in en rondom uw huis.
Aris Engel  06-39 40 71 71
klussendienst@lzc.nu

Leenbank
voor lenen van gereedschappen en hulpmiddelen.
leenbank@lzc.nu

Soms heb je even eenmalig iets nodig, maar niet zelf in bezit. En om meteen iets te gaan kopen dat je waarschijnlijk maar een enkele keer (per jaar) zult gebruiken … Vaak kun je dan bij een buurman/-vrouw terecht. Maar soms ook niet. In dat geval kan onze Leenbank uitkomst bieden.
Klik hier voor de lijst van (goede kwaliteit) gereedschappen en/of hulpmiddelen. De naam en het tel. nr. van de eigenaar(esse) staat er ook op vermeld. Daar kun je onder voorwaarden (zie hieronder) terecht om die spullen tijdelijk te lenen.

Voorwaarden en spelregels:

  • De lener belt zelf direct naar de eigenaar/uitlener
  • Als het gereedschap/hulpmiddel beschikbaar is spreken lener en uitlener de tijdsduur/uitleenperiode af: dus wanneer het weer moet worden teruggebracht
  • De lener haalt zelf op het afgesproken tijdstip het gewenste gereedschap/hulpmiddel op bij de uitlener
  • Lenen is gratis. Met uitzondering van de duo-fiets: € 3,00 per dagdeel.
  • We lenen met respect voor materiaal en eigenaar.
  • Geleende spullen worden na gebruik in dezelfde staat op het afgesproken tijdstip teruggebracht
  • Bij onverhoopte schade tijdens gebruik wordt deze door de lener gemeld en evt. schade / reparatie vergoed (WA verzekering).

Reserveren van de duofiets
De duofiets staat gestald in een eigen stalling achter de Wis. Het reserveren / huren van de fiets kan geregeld worden via de:
– Dorpsraad Langenboom (Piet Willems, tel. 0486 – 43 17 45 / 06 – 83 55 09 09).

Graag minimaal  1 dag van tevoren reserveren.

Huurprijs
Het huren van de duo-fiets is gratis voor leden van LZC.
Voor niet-leden kost het huren van de duofiets kost € 3,– per dagdeel.
Een dagdeel is van 9.00 – 12.00 uur of van 13.00 – 16.00 uur.

 

Boodschappendienst- en vervoersdienst
voor hulp bij het boodschappen doen.
Francine van der Duijn
0486-43 15 91
boodschappendienst@lzc.nu

Vragen en contact
met betrekking tot gezelschap en sociale contacten.
Gemma van der Wijst
0486-43 16 22
vragen@lzc.nu

Mantelzorg
alle vragen over (ondersteuning bij) mantelzorg.
mantelzorg@lzc.nu